Ackumulatortank och värmepanna

För den som har en ackumulatortank kopplad till sin värmepanna finns det möjlighet till energibesparing om tanken används på rätt sätt. Genom att låta värmepannan gå längre perioder åt gången kan driftekonomin förbättras och när ackumulatortanken fylls med hett vatten finns en driftreserv vid underhåll eller driftstopp.

En ackumulatortank fungerar genom att varmt vatten är lättare än kallt. Temperaturskillnaden som uppstår i tanken när man fyller på varmt vatten i toppen gör att man får en skiktning mellan det kalla och varma vattnet. På grund av detta kan man fylla en tank helt eller delvis, man behöver alltså inte värma upp hela tanken utan kan använda den endast delvis. Det varma vatten man lagrat kan sedan pumpas ur tanken och användas för uppvärmning. Detta kan man utnyttja på ett smart sätt.

På marknaden finns några olika system för att mata varmvatten mellan värmepanna och ackumulatortank. Beroende på värmesystemets utrustning och konstruktion fungerar dessa lite olika men principen är densamma, en pump cirkulerar varmt vatten från värmepannan till ackumulatortanken och i vissa fall även i motsatt riktining. Normalt är styrningen av anläggningen begränsad till att slå på värmepannan när tanken är tom, men saknar ofta funktioner att slå av värmepannan när tanken är full. Alltså behövs en liten extra styrbox som kan ge en mer optimal funktion.

För att den extra styrboxen ska ha tillräckligt med information att arbeta med placeras några temperatursensorer på ackumulatortanken, en i botten, en i mitten och en i toppen på tanken. Det finns då möjlighet att styra laddning (och eventuell urladdning) på ett bättre sätt och tanken kan användas så ekonomiskt som möjligt. Dessutom måste ett relä monteras för att slå till och från värmekällan, t ex en pelletsbrännare eller värmepump. Detta relä kopplas i serie med värmeanläggningens ordinarie termostater som därefter normalt ställs i maxläge. Termostaten fungerar därefter som ett extra skydd mot eventuella fel i systemet. I anläggningar utan en traditionell värmepanna ansluts styrboxen på annat sätt.

Styrboxen mäter temperaturen i tanken och slår till eller från värmekällan efter behov. Det enklaste är naturligtvis att starta värmekällan när tanken är tom och stoppa densamma när tanken är full, men man kan faktiskt göra mer än så. Man kan även ladda halva tanken, vilket kan ge bättre driftsekonomi och mer realistiska gångtider för värmekällan. Vid låg värmeförbrukning, t ex under sommarhalvåret, kan man välja att endast ladda övre delen av tanken. Förlusterna minskar härmed vilket ger en bättre ekonomi. Under vinterhalvåret kan man istället välja att ladda nedre delen av tanken, d v s när tanken är halvfull startar värmekällan och stänger av först när tanken är full. På så sätt finns alltid en halv tank varmvatten som buffert vid underhåll eller driftavbrott.

Det finns ju inget som hindrar att även styrning för tilläggsvärme som solanläggning eller elpatron kan skötas från den extra styrboxen. Beroende på var billigaste värmen finns tillgänglig styr boxen vilket energialternativ som ska väljas. Som alltid begränsas möjligheterna endast av fantasin, och naturligtvis av den tid och de pengar som går åt till att realisera lösningen.

Skriv en kommentar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>